Arhive oznaka: blockchain

5 primera iz realnog života primene Blockchain tehnologije izvan domena kriptovaluta – Moderan Marketing

Reči koje obično prate blockchain tehnologiju su – Uskoro stiže!

Većina ljudi znaju za blockchain tehnologiju kao nešto što stoji iza kriptovaluta Bitcoin i Ethereum.

Ali osim kriptovaluta, blockchain ima i smisaonu upotrebu koja zahteva napromenljivu evidenciju aktivnosti.

U većini rasprava blockchain se uzdiže do nebeskih visina i označava kao najnaprednija tehnologija koja utiče na sve aspekte života od glasanja, preko zdravstvenih podataka, pametnog oružja, trgovanja akcijama pa to transport robe i nadalje.

Postoji masa hipotetičkih primera upotreba blockchain tehnologije, stoga treba prikaziti praktičnu primenu ove napredne tehnologije.

Stoga, 5 primera primene blockchain tehnologije su:

1. Arcade City

Peer-to-peer ridesharing zasnovana na blockchain

Arcade City je nova peer-to-peer usluga prevoza putnika na osnovu principa podele troškova vožnje. Ona remeti remetioca jer ‚udara‘ na Uber i Lyft tako što eliminiše posrednika i štiti prava osoba koje prevoze, i zasnovana je na Ethereum blockchain.

Mnogi vozači imaju negativna iskustva sa Uber i Lyft. Arcde City to eliminiše jer ima daje potpunu autonomiju jer sami određuju cene, način plaćanja, formiraju zajednice sa ostalim vozačima i mogu imati otvorenu komunikaciju sa putnicima unutar aplikacije.

2. Helperbit

Prikupljanje donacija zasnovano na blockchain.

Helperbit je sajt za prikupljanje donacija koje pomažu globalne inicijative za unapređenje života u zemljama u razvoju i zemljama koje su zadesili katastrofe.

Projekti koji se trenutno pomažu idu od pomaganje područjima pogođenima zemljotresima, preko opismenjavanja dece u Papua Nova Gvineja pa sve do istraživanja Severnog pola.

Vezivanja svake donacije i transakcije za blockchain donosi ekonomsku transparentnost.

Korupcija i nenamensko trošenje sredstava su, nažalost, česti slučajevi pri prikupljanje dobrotvornih sredstava.

Stoga Helperbit prikupljena sredstva direktno dovodi do ugroženih putem decentralizacije prikupljanja sredstava.

3. Boeing

IoT blockchain podržne operacije linije za montažu proizvoda.

Nisu samo start-upovi i dobrotvorne organizaciej prihvatile blockchain već i velike svetske korporacije poput Boeing jer pri izradi aviona i sastavljanje istih treba pratiti kretanje na stotinu delova i imati nadzor na stotinama operacija kako bi se došlo do finalnog proizvoda.

IoT zasnovan na blockchain potpomaže saradnju mnogi grupa koje učestvuju u kreiranje finalnog proizvoda i donosi transparentnost kroz čitav proces sastavljanja delova.

4. Medicalchain

Digitalizovani zdravstveni podaci i podeljeni pristup na bazi blockchain.

Zdravstvo zahteva neki potres. Ne samo da su cene previsoke i rast li rastu, već industrija je opterećena pogrešnim dijagnozama, užasnim korisničkim iskustvom, nedovoljnom bezbednošću pacijenata.

Mnogo toga može biti ispravljeno boljim korišćenjem podataka o pacijentima.

Medicalchain koristi blockchain tehnologiju kako bi na siguran način čuvao podatke o pacijentima i omogućio siguran, distribuiran pristup doktorima, bolnicama, apotekatima, svim činiocima u zdravstvenom sistemu, kako bi što je brže moguće se pružila pomoć pacijentu.

Medicalchain radi zajedno sa komplementarnom telemedicinskom platformom MyClinic.com.

Ovo je još na početku i test fazi i u saradnji i sa pacijentima i sa pružaocima zdravstvenih usluga, ovo će doneti značajne rezultate i poboljšanja.

Studije pokazuje da će izmeniti i unaprediti neefikasnu industriju.

5. CargoConX

Blockchain za logistiku i transportnu industriju.

CargoConX ima glavnu prodajnu tačku da omogućava transportnim kompanijama da ‚uberizuju‘ slobodan prostor u transportnim kontejnerima.

Da bi funkcionisali efikasno i korektno, CargoConX na bazi blockchain koristi ugovorne obaveze da bi podigao tačnost između svih partnera u procesu transporta roba.

Često se kaže da će blockchain promeniti svet ali nije baš sve to tako brzo i jevtino.

Blockchain projekti zahtevaju vreme da bi prikupili sredstva, stekli korisnike i izgradili se pre nego što ih neko ne iskopira.

Vreme će pokazati šta će postati realnost a šta će ostati nedosanjani san.

Kako marketari da budu uspešni sa Blockchain tehnologijom – Moderan Marketing

Neprestano se priča kako će moderna tehnologija prodrmati, uznemiriti, izmeniti iz osnova neku industriju. Da li je reč o IoT, pametnim naočarima, Veštačkoj inteligenciji itd uvek ide isti narativ.

Ali u pogledu Blockchain to nisu samo priče već je to sušta istina.

Od zdravstva do osiguranja, blockchain ima potencijal da značajno utiče na mnoge industrije.

U nameri da se reše problemi i olakša proces za slanje novčanih sredstava, sa posrednicima, čak i sa dokazom vlasništva, ima mnogo polja primena na kojima blockchain može biti upotrebljen.

Skore inovacije u oglašavanju i marketingu su prvi front na kome se blockchain inovacije primenjuju.

Prosto je fascinantno kako i koliko je moderan tehnologija promenila praksu po kojoj se marketing odvija.

ICO Hype

Jedna od najvažnijih priča koja se vezuje ta blockchain je ICO (Inital Coin Offering – javna ponuda digitalnog novca).

ICO je javna prodaja novčića ili tokena kao sredstvo prikupljanja novca za fond za određeni projekat.

Slično kao Kickstarter, crowofunding platforma, ICO je postao masovno popularan za prikupljanje ogromne količine novca. Ali nije sva lako išlo već su kompanije morale da bore sa masom prepreka na putu ostvarenja cilja.

Prema Bitcoin.com, 46% ICO je propalo prošle godine.

Dok su neke kompanije dobie velike podsticaje ovi načinom prikupljanja sredstava, zbog nedostatka u regulaciji celog ovog procesa mnogo prevara se desilo. Kao rezultat toga, kompanije poput Facebook i Instagram, a i Google,zabranili su promovisanje ICO na svojim platformama, a MailChimp je odmah zabranio da njih koristi bilo koji blockchain i kriptovalute projekat.

Pošto su ovi tradicionalni kanali bili zabranjeni, blockchain marketari su mori da postanu vrlo kreativni.

Za marketara da bi prodali tokene, morali su da izgrade poverenje sa sa publikom.

Kao primer koraka u pravcu izgradnje poverenja je da su pojedine kompanije koristile chat messaging aplikacije Telegram, kako bi korisnici mogli direktno i u realnom vremenu da komuniciraju sa direktorom i zaposlenima u kompaniji.

To je primer kako je poverenje postepeno i organski građeno.

Primena blockchain

Mnogi su u tech svetu verovali da će blockchain promeniti svet za stalno. I da će doći do porasta socijalnog preduzetništva koje će svojim rastom doneti poboljšana mnogim društvenim slojevima.

Ovo filantropsko razmišljanje se nije ostvarilo u realnosti.

Da bi došlo do šire primene blockchain koja će doprineti širim masama neophodno je raditi korak po korak tj, sloj po sloj razotkrivati kako blockchain funkcioniše. Treba eliminisati šumove u komunikaciji i otkloniti maglu koja obavija ceo blockchain pojam.

Komunikacija mora da bude jednostavna i jasna. Da se objasne tehnički delovi kako blockchain funkcioniše.

Kompleksne ideje se moraju objasniti u jednostavnoj formi.

Sa adekvatnim razjašnjenjim i pojašnjenjim polako se gradi poverenje u čitavi proces.

Osim marketinga blockchain kompanija, blockchain tehnologija je unela i značajne promenu u marketing a posebno oglašivačku industriju.

Procene su da su nelegalne, prevarantske aktivnosi u blockchain oglasnoj industriji vredne 7 milijardi dolara.Što zapravo govori o potencijalima samo ovog dela oglašivačke industrije.

U celom oglašivačkom blockchain procesu neophodno je potvrditi poreklo fajla i originalnost.

Osigurati sigurnost prenosa podataka i transparentnost u prodaji i kupovini oglasnih prostora, u cilju smanjenja prevara.

Blockchain marketing – Primena blockchain tehnologije u marketingu – Moderan Marketing

Blockchain je opšte prisutan termin u poslednje vreme a niko nije znao šta zapravo znači sve dok Istok Pavlović u svom tekstu Konačno jednostavno objašnjenje: šta je blockchain. Bitcoin, majnovanje, i kriptovalute nije objasnio na razumljiv način sve oko Bitcoin i sa tim povezano blockchain.

Da blockchain nije neka tamo bezvezna tehnologija, našoj javnosti je postalo jasno kada je Dimitri Medvedev, predsednik Vlade Rusije, rekao da je Bitcoin prevara ali blockchain je neizbežan i budućnost.

Stoga je potrebno pojasniti upotrebu te tehnologije u marketingu jer će ona ‚ući‘ u sve aspekte društva. U neke pre, u neke kasnije, u neke ‚pliće‘, u neke‘ dublje ali nema segmenta modernog života koji neće biti pod uticajem te tehnologije.

Potrebno je napomenuti da svi pričaju o blockchain, VC fondovi razmišljju o investiranju u tu tehnologiju ali u jednom podkastu, TechCrunch Equity podcast, koji se bavi finansijskim aspektima internet poslovanja, gost iz VC fonda je rekao da pored sve galame još nema nijedne firme zasnovane isključivo na blockchain.

U Istokovom tekstu je savršeno precizno objašnjeno šta su to blokovi i na čemu se blokchain tehnologija zasniva i kako se odvija, ali je potrebno pojasniti njenu primenu u Marketingu.

Mada se često to predviđa a marketing ima snažan sociološki aspekt jer se razvija uporedo sa društvom. A kako su promene neumitne tako su i promene u marketingu prisutne i potrebno ih je pažljivo pratiti.

Ljudi najčešće prave grešku da su zarobljeni u trenutku i o svetu sude po vremenu koji je njima najviše odgovarao i zbog toga ne primećuju i ne usvajaju promene. I zbog toga nastaju greške jer određeno rešenje je odlično za dati trenutak a sa nastankom promena ono postaje zastarelo i beskorisno.

Upravo to blockchain tehnologija elininiše jer konstantnim nastankom novih blokova i potom ‚nodova‘ tj. čvorišta ona ide u korak sa vremenom i omogućuje najbolja moguća rešenja.

Da pojasnim – iz mase informacija koji su prisutni formiraju se pojedinačni blokovi informacija i na osnovu njih se može i odvija moderan marketing.

O upotrebi Veštačke inteligencije (VI) sam dosta intenzivno pisao ali sada ću se skoncentrisati na upotrebu blockchain tehnologije u marketingu.

Najbolje će se razumeti ako se prikaže na imaginarnom primeru:

Na primer firma proizvodi farmerke i u novoj kolekciji je ‚izbacila‘ kao glavni odevni predmet uske farmerke za ženske osobe.

Oni pri tome targetiraju mlade ženske osobe 15-17 godina koje imaju dobro, odgovarajuće telo da bi te farmerke nosile na najbolji način i u njima dobro izgledale. Uz napomenu da je cenovni rang srednji-viši.

Na osnovu prethodne promocije po modnim magazinima itd kako to sve sa modom ide, firma putem blockchain tehnologije formira ‚blok‘ mladih ženskih osoba koje će targetirati koji nastaje evidencijom prethodnog tržišnog ponašanja.

Tu blokchain deluje uz sadejstvo sa Veštačkom inteligencijom (VI)

Upotrebom VI formira se ‚blok‘ koji sačinjavaju devojke 15-17 godina, koje pohađaju neke fizičke aktivnosti, prate modu, žive u centru nekog grada i spremne su da plate malko višu cenu kako bi posedovali odevni predmet putem koga će sebe identifikovati kao moderne, mlade devojke koje prate modu, imale su određenu potrošnju u prošlosti…

Sa formiranjem tog ‚bloka‘ a ne tržišnog segmenta jer blok je uži i precizniji, firma na najbolji načina može da koncentriše sve svoje poslovne aktivnosti.

Sa protokom vremena nastaju promene i blok ima potrebu da se stari zadrži ali i da se kreira novi jer promene nastaju u godinama, društvenom statusu itd

Tako se formiraju novi i novi blokovi i niz nastaje.

Blokovi ispunjavaju 2 osnovna preduslova:

1. Stabilnost, nepromenjivost podataka.

2. Decentralizacija porekla informacija koje potiču iz više baze podataka.

U kolopletu svih mogućih informacija ima pregršt mogućnosti za kreiranje novih i novih ‚blokova‘ a firma mora sve to veoma pažljivo da isprati kako bi svoje resurse upotrebila na najbolji mogući način i postigle najbolje rezultate.

Slaganje blokova i stvaranje niza omogućuje firmi da vrši mikro-targeting potrošača i najefikanije koristi svoje resurse kako bi ostvarila puno ostvarenje poslovnih ciljeva.

Da usporedim sa Bitcoin, kako je njegova vrednost najednom porasla, pa pala. Tako i sa adekvatnim formiranje bloka u ovom hipotetičkom slučaju, prodaja tih farmeki je lakša jer su dobile na imidžu a njihova cena uz smanjene troškove proizvodnje donosi značajan profit.

Iz ovoga primera jasno je da upotreba savremenih tehnologija i modernih rešenja, marketingu donosi mogućnost brzih promena i tržišnih prilagođavanja. I zato će blockchain imati dominantan uticaj na odvijanje modernog marketinga.

A moderan marketing će biti prilagodljiv tržištu i šta je najvažnije EXTRA PROFITABILAN.