Kada AI sretne SEO – Moderan Marketing

Ovo nije scenario za drugi deo filma Kad je Hari sreo Seli, već tekst o tome kako je Veštačka inteligencija (AI) unela značajne promene u marketing industriju, a posebno izmenila SEO.

SEO evoluira.

Ali to nije nikakva novost jer su konstantne promene algoritama i svih povezanih faktora, svakodnevnica u SEO. A AI je uneo drastične promene u srž SEO i sam proces odvijanja SEO.

Doveo je do analize osećanja, precizne preporuke proizvoda i prepoznavanja slika i glasa.

Takođe, se iskazuje na polju predvidljive korisničke podrške i preciznog medijskog oglašavanja.

Za SEO, rast uticaja AI, pre svega znači promenu načina na koji marketari gledaju na kakav sadržaj kreiraju.

Od početnih ključnih reči i fraza, sa Google RankBrain se došlo do konteksta u kom se određene reči i izrazi upotrebljavaju.

Promene su dovele do toga da mašine same uče, bez ljudi, i to je podiglo čitav proces na mnogo viši nivo. Sada algoritmi uče od ogromne količine podataka.

Pretraživači su postali pametniji jer prepoznaju prirodni jezički proces, a kojim su postali sve bliži ljudima. I bolje prepoznaju upute i daju bolje preporuke.

To je dovelo da se algoritmi sami unapređuju bez prethodne najave da će do promena doći. Promene su sada stalne, automatske, bez prethodne najave a to znači da se algoritmi konstantno unapređuju.

Ključne reči gube na važnosti pošto je naglaska na tome da se iznađe onaj sadržaj koji daje najbolji odgovor na postavljeni upit. Takođe, naglasak je na vizuelnom delu tj. slikama i videima, koje isto treba ‚uvesti‘ u proces optimizacije.

Pretraga prirodnim jezikom

Pretraživanje glasom je još jedan domen gde dolazi do revolucionarnog napredaka.

Rešenja poput Siri, Cortana, Google Now, uz drastičan rast pretraživanja glasom, moraju odmah da nam daju odgovore na upite.

Ovo je donelo drastične promene u pretraživanju jer umesto pretraživanja po ključnim rečima, sada korisnici izgovaraju čitave rečenice kada pretražuju.

To dovodi do toga da je pretraga konverzacijska.

Marketari moraju da se upoznaju sa oblicima konverzacije i da kreiraju sadržaj koji će sadržati odgovarajuću frazeologiju.

Sve oko vrednosti

AI je revolucionizovao pretragu. I sada Google traži ono ‚šta je vredno za čitaoca‘.

Traži kvalitetne i pouzdane informacije i izvore.

Prednost je data sajtovima na kojima se ljudi duže zadržavaju a ne samo posete i odu tj. ‚odbiju‘ se od sajta…

Vezano za ovo su i linkovi. Nije više naglasak na broju linkova već na kvalitetu.

Od broj nasumičnih linkova koji vode ka Vašem sajtu, važnije je da su to linkovi sa sajtova iz iste tržišne niše, koji su vredniji i verodostojniji.

Kvalitet izvora a samim time i informacija drastično dobija na značaju.

Praktikujte najbolju praksu

Vreme trikova je prošlo, sada je kvalitet sadržaja i pouzdanost izvora na ceni. Osim toga, značajan faktor je i posećenost sajta tj. vreme koje posetioci provedu na njemu.

A ne sme se zaboraviti i na brzinu dostupnosti sajta, koja je jedna od ključnih karakteristika (zato ne štedite na hostingu).

P.S. Ima i jedna važna napomena, više dvojba – iz Google često dolaze pomešane poruke u vezi dužine teksta! Čas se kaže da sadržaj treba da buda dugačak ali detaljan a onda u sledećem momentu kažu da zbog Mobile First tekst treba da bude kratak, lako ‚svarljiv‘ jer moderni čitaoci nemaju vremena i neće da čitaju duge tekstove.

Jedino šta preostaje je da praksa od primera do primera pokaže šta donosi rezultate. Te zato konstantno treba raditi na optimizaciji!

4 saveta za transformaciju komunikacije sa potrošačima putem veštačke inteligencije – Moderan Marketing

Machine Learnig (ML) i Veštačka inteligencija (AI) više ne samo da usmeravaju potrošače na potrošačkom put, već ih stavljaju u centar pažnje i posmatraju ceo kontekst u kom se potrošač nalazi i iz te pozicije se menja i transformiše komunikacija sa potrošačima.

Krajnji cilj je bolje potrošačko iskustvo i jača lojalnost potrošača.

Sa iskorišćavanjem moderne tehnologije, brendovi ulaze u dvosmernu komunikaciju sa potrošačima, koja razvija relevantnost i sofisticiranost. Moderne tehnologije kompletno menjaju način na koji kompanije i brendovi komuniciraju sa potrošačima.

Pa tako sve to seže i do najsitnijih, naizgled nevažnih detalja, poput faktura, računa, otpremnica itd Ovo su bili zastareli, statični delovi poslovanja ali sa korišćenjem moderne tehnologije postaju relevantni i dinamični.

Sa strateškim planiranjem i investicijama, biznisi mogu da uđu u korišćenje ML i AI, kako bi transformisali komunikaciju sa potrošačima, ali treba da načina sledeća 4 koraka:

1. Ponude višekanalno iskustvo. Da bi bolje komunicirali sa potrošačima, brendovi i biznisi najpre treba da shvate koje kanale potrošači preferiraju. Treba spoznati da li više vole komunikaciju putem SMS, chat, sajta, email, štampanog materijala, lični kontakt itd Ovo sve stvara veliku količinu podataka koju treba znati iskoristiti na najbolji mogući način.

2. Razumite promene potrošačevih želja i potreba putem AI. Višekanalno komuniciranje dovodi do toga da se shvata koji sadržaj prezentovati, koje poruke plasirati i kojim kanalima. A ogromna količina podataka daje uvid o potrošačkoj istoriji i preferencijama. Sve to u mnogome olakšava kreiranje prave poruke, koja se prezentuje pravim potrošačima, pravim kanalima, u pravo vreme, po pravim cenama.

3. Budite specifični sa Machine Learning (ML). U prošlosti, personalizacija se svodila na segmentaciju samo na osnovu osnovnih podatka kao pol, godište, lokacija itd Sve to je ograničavalo adekvatnu personalizaciju ponuda. Sa ML, brendovi nisu više limitirani ograničenim brojem i kvalitetom podataka. ML daje dinamički uvid u podatke i omogućava kreiranja pregršt profila potrošača. Sve do individualnog nivoa.

4. Napravite digitalne komunikaciju interaktivnom. ML i AI su omogućili direktnu komunikaciju sa potrošačima jer su sada u mogućnosti da ih direktno pitaju šta žele, kada žele, po kojim cenama žele. Sa opšte segmentacije se prešlo na individualni nivo i spoznaju o željama i preferencijama pojedinačnog potrošača. I u skladu sa svim tim se odvija i moderna komunikacija.

Konstantno rastu očekivanja potrošača o načinima na koji brendovi komuniciraju sa njima. A na brendovima je ne samo da dostignu ta očekivanja već da ih i prevaziđu.